Şirket Enerji Politikası

Tüm şirket çalışanları olarak politikamız:

 • Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde daima müşteri memnuniyetini esas almakta ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamayı amaçlamaktadır.
 • Faaliyetlerimizin ana eksenine oturttuğumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak,
 • Doğal kaynakları korumayı ve enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi, atıkları azaltmayı, geri dönüşüm yolu ile bertaraf edilmesi sonucunda kirliliğin önlenmesini sağlamayı ve geri kazanımı arttırmayı,
 • Ürünün Planlama & Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
 • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri hizmetleri ve teknolojileri satın almayı performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,
 • Ürün faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemini uygulayarak gerçekleştirmeyi,
 • Enerji ile ilgili yürürlükte ki yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Enerji Riskiyle ilişkili tehditlerin belirlenip işe etkisinde yaratacağı zararı tanımlamayı,
 • Enerji Performansımızı Sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
 • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
 • Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak bilinç ve duyarlılığı artırmayı

Beyan ve Taahhüt ederiz

GENEL MÜDÜR
HALUK SOYSALDIR